Cechy probiercze i imiennik

Cechy probiercze i imiennik

Na wyrobach MiaMaria znajdują się imienniki z naszym logiem.

 

Jako producenci wyrobów z metali szlachetnych mamy obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 1 kwietna 2011 roku PRAWO PROBIERCZE (tekst . jed.Dz.U.z.2020r.poz.1365).

https://pl.silvexcraft.eu/blog/urzad-probierczy-cechowanie-prawo-probiercze-w-polsce-wyjasniamy-terminy/

Imiennik czyli znak imienny to indywidulany symbol pozwalający na identyfikację wytwórcy. Nasz imiennik jest umieszczony na wszystkich naszych produktach w formie  znaku MM (tj. MiaMaria) wydanego przez Urząd Probierczy w Krakowie.