KONKURS zakończony - wkrótce wyniki !

KONKURS zakończony - wkrótce wyniki !

UWAGA – KONKURS ! Prezentujemy mocny utwór  młodego artysty , z mocnym świadectwem na końcu...

WAŻNE - nie wystarczy raz odsłuchać :-) https://www.youtube.com/watch?v=gmJz3QI-ino&feature=youtu.be

Zasady konkursu :

1. Odpowiedz jednym zdaniem na pytanie „ Co łączy w/w utwór (teledysk) z MiaMaria ?

2. Prześlij odpowiedź  na nasz adres : www.miamaria.pl

3. Konkurs trwa do 15 lutego 2017 r. , wyniki konkursu – 25 lutego 2017 r.

4. Nagrody :

 1)  karta podarunkowa o wartości  100 zł przyznana przez AUGUSTYNA ( http://www.augustynnwa.pl/ )

 2) karta podarunkowa o wartości  100 zł przyznana przez sklep MiaMaria ( www.miamaria.pl )

5. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich bez ograniczenia wiekowego. Osoby niepełnoletnie mogą zgłosić udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów.

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich opisów do celów ekspozycyjnych oraz publikacji w formie elektronicznej i drukowanej w katalogu, prasie, telewizji  i Internecie w celu popularyzacji konkursu.

7. Po ogłoszeniu wyników konkursu – nagrody zostaną przesłana na koszt organizatora

  Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 25.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

8.  Organizatorem konkursu jest sklep www.miamaria.pl